01.06. Skābju nosaukumi (1.)

10. klase

Uzraksti, kāds ir šīs skābes nosaukums!

1.
HPO3
2.
HCOOH
3.
HNO3
4.
H2S
5.
H3BO3
6.
HBr
7.
CH3COOH
8.
H2SO3
9.
HF
10.
H3PO3