01.06. Skābju nosaukumi (1.)

10. klase

Uzraksti, kāds ir šīs skābes nosaukums!

1.
HPO3
2.
CH3COOH
3.
HCOOH
4.
HNO2
5.
H2SO4
6.
HNO3
7.
H3PO3
8.
H3BO3
9.
H3PO4
10.
H2SiO3