01.04. Bināro savienojumu nosaukumi (1.)

10. klase

Uzraksti, kāds ir šādas ķīmiskās vielas nosaukums!

1.
HBr
2.
FeF3
3.
PbO2
4.
HI
5.
LiBr
6.
BaCl2
7.
CO
8.
Cl2O
9.
CO2
10.
KH
11.
NaBr
12.
K3N
13.
MgCl2
14.
FeBr3
15.
NaCl