02.04. Oksīdu ķīmiskās īpašības (2.)

9. klase

Uzraksti šādu ķīmisko reakciju vienādojums!

1.
____BaO + ____H2O →
2.
____HBr + ____Cr2O3 →
3.
____HCl + ____MnO →
4.
____NaOH + ____P2O5 →
5.
____Fe2O3 + ____KOH →
6.
____Fe2O3 + ____NaOH →
7.
____Li2O + ____P2O5 →
8.
____NO2 + ____H2O + ____O2 →
9.
____CH3COOH + ____CaO →
10.
____BaO + ____CO2 →
11.
____BaO + ____SiO2 →
12.
____Ag2O →
13.
____BeO + ____NaOH →
14.
____H2O →
15.
____H3PO4 + ____Li2O →