06.06. Sāļu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

9. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo sāļu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____Zn + ____(CH3COO)2Cu →
2.
____KOH + ____SO2 →
3.
____CH3COOH + ____Ag2O →
4.
____Fe + ____CuBr2 →
5.
____HNO3 + ____Na2O →
6.
____Ca(HCO3)2 + ____K3PO4 →
7.
____BaCl2 + ____K2SO4 →
8.
____HBr + ____Na2CO3 →
9.
____MgO + ____P2O5 →
10.
____K2O + ____Al2O3 →
11.
____HCl + ____Ca(HCO3)2 →
12.
____SrCO3 →
13.
____H2SO4 + ____NaNO3 →
14.
____CH3COOH + ____Na2CO3 →
15.
____Cu + ____Hg(NO3)2 →
16.
____ZnO + ____KOH →
17.
____K2O + ____BeO →
18.
____CaI2 + ____Na2C2O4 →
19.
____Fe(NO3)3 + ____K3PO4 →
20.
____Mn(NO3)2 + ____K2S →
21.
____KOH + ____SiO2 →
22.
____FeCl2 + ____K2S →
23.
____Li2O + ____CO2 →
24.
____NaOH + ____FeCl3 →
25.
____CuCl2 + ____Al →
26.
____Al + ____Cl2 →
27.
____H2SO4 + ____Na2O →
28.
____Al + ____Cu(NO3)2 →
29.
____HBr + ____Ca(HCO3)2 →
30.
____HI + ____Cr(OH)2 →