06.06. Sāļu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

9. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo sāļu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____Al + ____CuBr2 →
2.
____NaOH + ____MgSO4 →
3.
____Al + ____Cl2 →
4.
____CaI2 + ____Na2CO3 →
5.
____NaNO3 →
6.
____H3PO4 + ____Mg →
7.
____Na2O + ____SO2 →
8.
____Al2(SO4)3 + ____BaBr2 →
9.
____H2SO4 + ____MgO →
10.
____HBr + ____BaCO3 →
11.
____Mg + ____CuBr2 →
12.
____Mg + ____Cu(NO3)2 →
13.
____CuSO4 + ____Ba(NO3)2 →
14.
____H2SO4 + ____KCl →
15.
____Li2O + ____P2O5 →
16.
____CH3COOH + ____Cu(OH)2 →
17.
____H2SO4 + ____Fe →
18.
____H2SO4 + ____Al →
19.
____Li + ____F2 →
20.
____MgO + ____SO2 →
21.
____NaOH + ____CO2 →
22.
____Zn + ____(CH3COO)2Pb →
23.
____H2SO3 + ____LiOH →
24.
____MgO + ____CO2 →
25.
____Mg + ____Hg(NO3)2 →
26.
____Al + ____CuSO4 →
27.
____Cr2O3 + ____KOH →
28.
____CuCl2 + ____Na2S →
29.
____H2SO3 + ____Ca(OH)2 →
30.
____CaCO3 →