06.06. Sāļu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

9. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo sāļu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____Mg(OH)2 + ____SO3 →
2.
____H3PO4 + ____K2CO3 →
3.
____Mg + ____CuBr2 →
4.
____HI + ____Cr(OH)2 →
5.
____HBr + ____K2CO3 →
6.
____BaO + ____SO3 →
7.
____HBr + ____MgCO3 →
8.
____HBr + ____Zn →
9.
____H2SO4 + ____Zn →
10.
____KOH + ____P2O5 →
11.
____H3PO4 + ____Li2O →
12.
____HCl + ____Ag2SO4 →
13.
____CuCl2 + ____K2SiO3 →
14.
____Mg + ____Sn(NO3)2 →
15.
____HCl + ____Cr(OH)2 →
16.
____H2SO4 + ____Pb(NO3)2 →
17.
____H3PO4 + ____BaO →
18.
____H2SO4 + ____Cu(OH)2 →
19.
____Fe2(SO4)3 + ____BaCl2 →
20.
____Li2CO3 →
21.
____KOH + ____CO2 →
22.
____HBr + ____Ba(OH)2 →
23.
____BaCl2 + ____K2CrO4 →
24.
____MgI2 + ____K2CO3 →
25.
____H2SO4 + ____Mg(OH)2 →