06.06. Sāļu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

9. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo sāļu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____Mg + ____AgNO3 →
2.
____HNO3 + ____MgO →
3.
____LiOH + ____SO3 →
4.
____H2SO4 + ____NaNO3 →
5.
____NaHCO3 →
6.
____HCl + ____Mg(OH)2 →
7.
____Fe2(SO4)3 + ____Na3PO4 →
8.
____HCl + ____CrO →
9.
____HCl + ____FeS →
10.
____MgSO4 + ____Na2CO3 →
11.
____HCl + ____Ca(OH)2 →
12.
____HI + ____Al →
13.
____CuSO4 →
14.
____HCl + ____Cu(OH)2 →
15.
____HBr + ____FeS →
16.
____Ca(NO3)2 + ____K2SiO3 →
17.
____H2SO3 + ____Mg(OH)2 →
18.
____HI + ____KOH →
19.
____Al + ____CuSO4 →
20.
____KOH + ____SiO2 →
21.
____CuSO4 + ____BaCl2 →
22.
____Ca(OH)2 + ____SO3 →
23.
____MgCl2 + ____Na2CO3 →
24.
____BaO + ____P2O5 →
25.
____Mg(NO3)2 + ____K2SiO3 →