06.04. Sāļu iegūšana (3.)

9. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo sāļu iegūšanas paņēmienus!

1.
____Mg(NO3)2 + ____K2CO3 →
2.
____Li + ____Cl2 →
3.
____BeO + ____NaOH →
4.
____Zn + ____CuSO4 →
5.
____HCl + ____Mn(OH)2 →
6.
____Fe(NO3)2 + ____K3[Fe(CN)6] →
7.
____H2SO3 + ____Ba(OH)2 →
8.
____CH3COOH + ____NaHCO3 →
9.
____CH3COOH + ____BaCO3 →
10.
____AlBr3 + ____AgNO3 →
11.
____K2O + ____Al2O3 →
12.
____KOH + ____Cr(OH)3 →
13.
____NaOH + ____MnCl2 →
14.
____ZnCl2 + ____K2S →
15.
____NaOH + ____Pb(OH)2 →
16.
____Zn + ____(CH3COO)2Cu →
17.
____KOH + ____NiSO4 →
18.
____HBr + ____NaHCO3 →
19.
____MnSO4 + ____BaCl2 →
20.
____Al + ____AgNO3 →
21.
____H3PO4 + ____Mg →
22.
____KOH + ____Pb(OH)2 →
23.
____HI + ____NaOH →
24.
____HCl + ____Ag2SO4 →
25.
____Cr2O3 + ____NaOH + ____H2O →