06.04. Sāļu iegūšana (2.)

9. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo sāļu iegūšanas paņēmienus!

1.
____Mg + ____Hg(NO3)2 →
2.
____CH3COOH + ____MgCO3 →
3.
____HNO3 + ____Zn(OH)2 →
4.
____H2SO4 + ____Mn(OH)2 →
5.
____H2SO4 + ____K2SO4 →
6.
____H2SO4 + ____MnO →
7.
____HNO3 + ____Cu(OH)2 →
8.
____BaS + ____Na2CO3 →
9.
____NaOH + ____AgNO3 →
10.
____(CH3COO)2 Ba + ____Na3PO4 →
11.
____H2SO4 + ____Na2O →
12.
____HCl + ____BaCO3 →
13.
____H2SO4 + ____KNO3 →
14.
____Mg + ____CH3COOAg →
15.
____MgSO4 + ____Na2CO3 →
16.
____Al + ____AgNO3 →
17.
____Al2O3 + ____NaOH →
18.
____NaCl + ____AgNO3 →
19.
____NaI + ____Pb(NO3)2 →
20.
____H3PO4 + ____Li2O →
21.
____Zn + ____I2 →
22.
____H3PO4 + ____Fe →
23.
____Fe2(SO4)3 + ____Na3PO4 →
24.
____HI + ____K2CO3 →
25.
____KMnO4 →