06.04. Sāļu iegūšana (2.)

9. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo sāļu iegūšanas paņēmienus!

1.
____Mn(NO3)2 + ____Na2S →
2.
____Mg + ____CuSO4 →
3.
____BaBr2 + ____K2SO4 →
4.
____H3PO4 + ____Al(OH)3 →
5.
____MnCl2 + ____K2S →
6.
____Ba + ____I2 →
7.
____NaOH + ____CuSO4 →
8.
____HI + ____Ca(OH)2 →
9.
____Fe(NO3)3 + ____K3PO4 →
10.
____BaO + ____P2O5 →
11.
____Zn + ____Cl2 →
12.
____HF + ____Ba(OH)2 →
13.
____FeCl3 + ____AgNO3 →
14.
____AlI3 + ____AgNO3 →
15.
____HNO3 + ____MgCO3 →
16.
____CH3COOH + ____Mg(OH)2 →
17.
____HNO3 + ____K2CO3 →
18.
____Mg + ____Hg(NO3)2 →
19.
____HI + ____Fe(OH)2 →
20.
____Na2O + ____CO2 →
21.
____MgBr2 + ____Na2CO3 →
22.
____Mg + ____CH3COOAg →
23.
____HBr + ____Mg(OH)2 →
24.
____Cu + ____Br2 →
25.
____Mg + ____F2 →