06.04. Sāļu iegūšana (1.)

9. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo sāļu iegūšanas paņēmienus!

1.
____H3PO4 + ____Na2CO3 →
2.
____Cu + ____Cl2 →
3.
____HI + ____Zn →
4.
____HI + ____CaCO3 →
5.
____HI + ____Al →
6.
____HNO3 + ____MgO →
7.
____BaCl2 + ____K2CO3 →
8.
____K + ____F2 →
9.
____Ba(OH)2 + ____FeCl3 →
10.
____HCl + ____CuO →
11.
____KOH + ____CO2 →
12.
____LiOH + ____P2O5 →
13.
____Ca(OH)2 + ____K2CO3 →
14.
____Mg(NO3)2 + ____K2CO3 →
15.
____Fe(NO3)3 + ____K3PO4 →