06.04. Sāļu iegūšana (1.)

9. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo sāļu iegūšanas paņēmienus!

1.
____H2SO4 + ____NaOH →
2.
____HBr + ____Cr(OH)2 →
3.
____H2SO4 + ____FeO →
4.
____CaO + ____SO2 →
5.
____NaOH + ____P2O5 →
6.
____HCl + ____MnO →
7.
____H2SO4 + ____Na2SiO3 →
8.
____K + ____Cl2 →
9.
____BaCl2 + ____Na2SO4 →
10.
____Ca(OH)2 + ____Na2CO3 →
11.
____HNO3 + ____Na2SiO3 →
12.
____MgO + ____SiO2 →
13.
____H2SO4 + ____MnO →
14.
____Li2O + ____CO2 →
15.
____Fe(NO3)2 + ____K3PO4 →
16.
____HCl + ____MgO →
17.
____MgSO4 + ____Na2CO3 →
18.
____HF + ____Cr(OH)3 →
19.
____HI + ____CaCO3 →
20.
____AlCl3 + ____AgNO3 →