06.03. Sāļu iedalījums (2.)

9. klase

Ja savienojums pieder normāliem sāļiem, raksti 1; ja pieder skābiem sāļiem, raksti 2; ja pieder bāziskiem sāļiem, raksti 3; bet ja pieder kompleksiem sāļiem, raksti 4!

1.
LiHS
2.
Li2S
3.
K3[Fe(CN)6]
4.
K2CrO4
5.
BaCl2
6.
K2ZnO2
7.
Mn3(PO4)2
8.
KI
9.
Mg(HCO3)2
10.
FeSiO3
11.
Ca(H2PO4)2
12.
LiAlO2
13.
Na2[Be(OH)4]
14.
MnCl2
15.
Al2(SO4)3
16.
Na3PO4
17.
CaSO4∙2H2O
18.
FeOHCl
19.
K2SiO3
20.
LiBr