06.03. Sāļu iedalījums (2.)

9. klase

Ja savienojums pieder normāliem sāļiem, raksti 1; ja pieder skābiem sāļiem, raksti 2; ja pieder bāziskiem sāļiem, raksti 3; bet ja pieder kompleksiem sāļiem, raksti 4!

1.
MgHPO4
2.
LiAlO2
3.
Mg(PO3)2
4.
PbI2
5.
Pb3(PO4)2
6.
(HCOO)2Ba
7.
Fe(OH)2Cl
8.
Ba[Be(OH)4]
9.
Al(NO3)3
10.
FeOHNO3
11.
ZnCl2
12.
Mn(NO3)2
13.
Mg(NO3)2
14.
BaSiO3
15.
ZnOHNO3
16.
Hg(NO3)2
17.
LiHCO3
18.
AlOHBr2
19.
MgS
20.
Ba(HS)2