06.03. Sāļu iedalījums (1.)

9. klase

Ja savienojums pieder normāliem sāļiem, raksti 1; ja pieder skābiem sāļiem, raksti 2; bet ja pieder bāziskiem sāļiem, raksti 3!

1.
CuOHCl
2.
Na2SO4
3.
Fe(OH)2Cl
4.
(ZnOH)2CO3
5.
Ca(NO2)2
6.
AlCl3
7.
AlPO4
8.
Al(OH)2Br
9.
FeCl3
10.
BaBr2
11.
PbCO3
12.
AlOHBr2
13.
PbCl2
14.
K2SO3
15.
Al(NO3)3