06.03. Sāļu iedalījums (1.)

9. klase

Ja savienojums pieder normāliem sāļiem, raksti 1; ja pieder skābiem sāļiem, raksti 2; bet ja pieder bāziskiem sāļiem, raksti 3!

1.
CrOH(NO3)2
2.
Mn3(PO4)2
3.
Ba(NO2)2
4.
LiHSO4
5.
ZnOHCl
6.
CaHPO4
7.
BaHPO4
8.
MnCl2
9.
LiPO3
10.
Ag2SiO3
11.
MnSO4
12.
AlI3
13.
ZnCO3
14.
CrOHSO4
15.
CuCl2