04.01. Skābju nosaukumi II (2.)

9. klase

Uzraksti, kāds ir šādas skābes nosaukums!

1.
HBr
2.
HPO3
3.
H2SO3
4.
HI
5.
HNO2
6.
H2CO3
7.
HNO3
8.
HCOOH
9.
H2S
10.
H2SO4
11.
H2C2O4
12.
H3BO3
13.
H2SiO3
14.
H3PO3
15.
CH3COOH