04.01. Skābju nosaukumi II (2.)

9. klase

Uzraksti, kāds ir šādas skābes nosaukums!

1.
HI
2.
H2SO3
3.
HF
4.
H3BO3
5.
HNO2
6.
HBr
7.
H3PO3
8.
CH3COOH
9.
H2CO3
10.
HCl
11.
H2SiO3
12.
H2SO4
13.
HNO3
14.
H2C2O4
15.
HCOOH