04.01. Skābju nosaukumi II (1.)

9. klase

Uzraksti, kāds ir šādas skābes nosaukums!

1.
H2SO3
2.
CH3COOH
3.
H3BO3
4.
H2SeO4
5.
HNO2
6.
HNO3
7.
HI
8.
H3PO4
9.
H2CO3
10.
HF
11.
H2SO4
12.
HPO3
13.
HCl
14.
HBr
15.
H2S