04.01. Skābju nosaukumi II (1.)

9. klase

Uzraksti, kāds ir šādas skābes nosaukums!

1.
H2SiO3
2.
HF
3.
H2SO3
4.
H3PO3
5.
HNO2
6.
H2CO3
7.
H2SO4
8.
HBr
9.
H2SeO4
10.
CH3COOH
11.
H3PO4
12.
H3BO3
13.
HPO3
14.
HNO3
15.
H2S