02.04. Oksīdu ķīmiskās īpašības (1.)

9. klase

Uzraksti šādu ķīmisko reakciju vienādojums!

1.
____H3PO4 + ____Li2O →
2.
____H3PO4 + ____CuO →
3.
____Li2O + ____P2O5 →
4.
____SO3 + ____H2O →
5.
____SrO + ____H2O →
6.
____Na2O + ____SO2 →
7.
____CH3COOH + ____Ag2O →
8.
____KOH + ____P2O5 →
9.
____BaO + ____P2O5 →
10.
____H3PO4 + ____Na2O →
11.
____HCl + ____Cr2O3 →
12.
____H3PO4 + ____MgO →
13.
____Al2O3 + ____NaOH →
14.
____Ba(OH)2 + ____SO2 →
15.
____Ca(OH)2 + ____SO2 →