02.04. Oksīdu ķīmiskās īpašības (1.)

9. klase

Uzraksti šādu ķīmisko reakciju vienādojums!

1.
____KOH + ____CO2 →
2.
____NaOH + ____SO2 →
3.
____BaO + ____SiO2 →
4.
____KOH + ____SO2 →
5.
____NaOH + ____SO3 →
6.
____H2O →
7.
____Li2O + ____P2O5 →
8.
____Na2O + ____SO3 →
9.
____CH3COOH + ____BaO →
10.
____H2SO4 + ____K2O →
11.
____Ba(OH)2 + ____CO2 →
12.
____HCl + ____Al2O3 →
13.
____BaO + ____SO3 →
14.
____CH3COOH + ____Ag2O →
15.
____HNO3 + ____BaO →