03.01. Bāzu iegūšana (1.)

9. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo bāzu iegūšanas paņēmienus!

1.
____KOH + ____CuSO4 →
2.
____Ba(OH)2 + ____K2CO3 →
3.
____KOH + ____MnSO4 →
4.
____Cs2O + ____H2O →
5.
____Ba + ____H2O →
6.
____K + ____H2O →
7.
____NaOH + ____MgCl2 →
8.
____KOH + ____Mn(NO3)2 →
9.
____NaOH + ____Mn(NO3)2 →
10.
____Rb2O + ____H2O →
11.
____KOH + ____Fe2(SO4)3 →
12.
____NaOH + ____Fe2(SO4)3 →
13.
____CaO + ____H2O →
14.
____Ba(OH)2 + ____K3PO4 →
15.
____Na2O + ____H2O →