03.01. Bāzu iegūšana (1.)

9. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo bāzu iegūšanas paņēmienus!

1.
____Ba(OH)2 + ____Na3PO4 →
2.
____NaOH + ____Fe2(SO4)3 →
3.
____Na + ____H2O →
4.
____K + ____H2O →
5.
____KOH + ____Fe(NO3)3 →
6.
____NaOH + ____CuSO4 →
7.
____KOH + ____Fe2(SO4)3 →
8.
____NaOH + ____MnCl2 →
9.
____Ca + ____H2O →
10.
____NaOH + ____CuCl2 →
11.
____KOH + ____Mn(NO3)2 →
12.
____Ba(OH)2 + ____Na2CO3 →
13.
____Ba(OH)2 + ____FeCl3 →
14.
____Li2O + ____H2O →
15.
____MgO + ____H2O →