02.05. Oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

9. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____H2SO4 + ____CuO →
2.
____Na2O + ____SO2 →
3.
____ZnO + ____NaOH →
4.
____H2SO4 + ____Na2O →
5.
____CO2 + ____H2O →
6.
____CH3COOH + ____O2 →
7.
____CO2 →
8.
____HNO3 + ____Al2O3 →
9.
____CH3COOH + ____Ag2O →
10.
____PbS + ____O2 →
11.
____P4 + ____O2 →
12.
____HNO3 + ____NiO →
13.
____CaH2 + ____O2 →
14.
____C2H2 + ____O2 →
15.
____K2O + ____SO2 →
16.
____HCl + ____CuO →
17.
____H3PO4 + ____Na2O →
18.
____HNO3 + ____PbO →
19.
____MgO + ____P2O5 →
20.
____H2SO4 + ____MgO →
21.
____Li2O + ____SO3 →
22.
____H2SO4 + ____Fe2O3 →
23.
____H2 + ____SnO →
24.
____K2O + ____CO2 →
25.
____HCl + ____K2O →