02.05. Oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

9. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____BaO + ____CO2 →
2.
____Li2CO3 →
3.
____Cu + ____O2 →
4.
____Li + ____O2 →
5.
____H2SO4 + ____Cr2O3 →
6.
____PH3 + ____O2 →
7.
____HNO3 + ____NiO →
8.
____C8H18 + ____O2 →
9.
____Na2O + ____SiO2 →
10.
____ZnO + ____KOH →
11.
____B2O3 + ____H2O →
12.
____CaO + ____SO2 →
13.
____SiH4 + ____O2 →
14.
____NaHCO3 →
15.
____FeO + ____O2 →
16.
____CaO + ____P2O5 →
17.
____Na2O + ____SO2 →
18.
____H2 + ____SnO →
19.
____BaO + ____H2O →
20.
____Al2O3 + ____KOH →
21.
____CH3COOH + ____BaO →
22.
____Na2O + ____CO2 →
23.
____CH4 + ____O2 →
24.
____H2O →
25.
____HNO3 + ____MgO →