02.05. Oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

9. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____Al4C3 + ____O2 →
2.
____SO2 + ____H2O →
3.
____Cr(OH)2 →
4.
____HNO3 + ____MgO →
5.
____MgH2 + ____O2 →
6.
____Fe + ____O2 →
7.
____Na2O + ____SiO2 →
8.
____BaO + ____SO3 →
9.
____H2 + ____SnO2 →
10.
____Cu + ____O2 →
11.
____C3H8 + ____O2 →
12.
____Si + ____O2 →
13.
____BaO + ____SiO2 →
14.
____P + ____O2 →
15.
____HNO3 + ____Na2O →
16.
____CO2 + ____H2O →
17.
____Na2O + ____SO3 →
18.
____K2O + ____H2O →
19.
____Li + ____O2 →
20.
____HNO3 + ____PbO →