02.05. Oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

9. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____HBr + ____ZnO →
2.
____SiH4 + ____O2 →
3.
____BaO + ____CO2 →
4.
____CaO + ____SO3 →
5.
____CO2 →
6.
____PH3 + ____O2 →
7.
____C + ____O2 →
8.
____HCl + ____K2O →
9.
____HCl + ____MgO →
10.
____HNO3 + ____Na2O →
11.
____CaO + ____P2O5 →
12.
____C4H10 + ____O2 →
13.
____Fe + ____O2 →
14.
____Li2O + ____SiO2 →
15.
____H3PO4 + ____BaO →
16.
____Cu + ____O2 →
17.
____H2CO3 →
18.
____H2 + ____FeO →
19.
____H2 + ____SnO →
20.
____CaO + ____SO2 →