01.22. Ūdens ķīmiskās īpašības (2.)

9. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo ūdens ķīmiskās īpašības!

1.
____Cl2 + ____H2O →
2.
____K2O + ____H2O →
3.
____MgO + ____H2O →
4.
____Fe + ____H2O →
5.
____Cs2O + ____H2O →
6.
____CaO + ____H2O →
7.
____NO2 + ____H2O + ____O2 →
8.
____Al + ____H2O →
9.
____Rb2O + ____H2O →
10.
____CuSO4 + ____H2O →
11.
____CaSO4 . 0,5H2O + ____H2O →
12.
____Na2O + ____H2O →
13.
____P2O3 + ____H2O →
14.
____B2O3 + ____H2O →
15.
____Zn + ____H2O →