01.21. Ūdeņraža ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

9. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo ūdeņraža ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____H2S + ____Mg →
2.
____Li + ____H2O →
3.
____Zn + ____H2O →
4.
____HI + ____Mg →
5.
____H2 + ____S →
6.
____HI + ____Fe →
7.
____HI + ____Al →
8.
____HCl + ____Na →
9.
____H2 + ____K →
10.
____Na + ____H2O →
11.
____HCl + ____Mg →
12.
____HCl + ____Zn →
13.
____H2 + ____Li →
14.
____C + ____H2O →
15.
____H2SO4 + ____Al →
16.
____H3PO4 + ____Fe →
17.
____H3PO4 + ____Zn →
18.
____Fe + ____H2O →
19.
____Al + ____H2O →
20.
____Mg + ____H2O →