01.21. Ūdeņraža ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

9. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo ūdeņraža ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____Mg + ____H2O →
2.
____HCl + ____Ca →
3.
____H2 + ____Ba →
4.
____H2SO4 + ____Zn →
5.
____H2 + ____Fe2O3 →
6.
____H2S + ____Mg →
7.
____H2 + ____SnO2 →
8.
____Ba + ____H2O →
9.
____HBr + ____Fe →
10.
____H2 + ____CuO →
11.
____H2 + ____Mg →
12.
____HCl + ____Al →
13.
____H2 + ____F2 →
14.
____HI + ____Mg →
15.
____H2 + ____Fe3O4 →