01.21. Ūdeņraža ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

9. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo ūdeņraža ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____H2 + ____PbO2 →
2.
____CH4 →
3.
____H2 + ____Cl2 →
4.
____HBr + ____Zn →
5.
____H2 + ____PbO →
6.
____HBr + ____Mg →
7.
____H2 + ____CuO →
8.
____HCl + ____Fe →
9.
____H2 + ____O2 →
10.
____H2 + ____K →
11.
____HCl + ____Mg →
12.
____H2 + ____Ba →
13.
____H3PO4 + ____Fe →
14.
____Ca + ____H2O →
15.
____H2 + ____Ca →