01.20. Skābekļa ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

9. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo skābekļa ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____Ba + ____O2 →
2.
____Zn + ____O2 →
3.
____Ca + ____O2 →
4.
____H2 + ____C →
5.
____SO2 + ____O2 →
6.
____CaC2 + ____O2 →
7.
____Li + ____O2 →
8.
____SiC + ____O2 →
9.
____CS2 + ____O2 →
10.
____O2 + ____N2 →
11.
____O2 + ____Si →
12.
____SiH4 + ____O2 →
13.
____K + ____O2 →
14.
____Mg + ____O2 →
15.
____C6H14 + ____O2 →
16.
____Zn3P2 + ____O2 →
17.
____NH3 + ____O2 →
18.
____C2H4 + ____O2 →
19.
____C6H6 + ____O2 →
20.
____CO2 + ____H2O → ____(fotosintēze)