01.20. Skābekļa ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

9. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo skābekļa ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____O2 + ____S →
2.
____ZnS + ____O2 →
3.
____C5H12 + ____O2 →
4.
____C6H14 + ____O2 →
5.
____O2 + ____Si →
6.
____KNO3 →
7.
____H2 + ____O2 →
8.
____NO + ____O2 →
9.
____C6H6 + ____O2 →
10.
____Na + ____O2 →
11.
____Al + ____O2 →
12.
____SO2 + ____O2 →
13.
____CH4 + ____O2 →
14.
____SO3 →
15.
____HgO →
16.
____KMnO4 →
17.
____O2 + ____N2 →
18.
____C8H18 + ____O2 →
19.
____Ag2O →
20.
____CaH2 + ____O2 →