01.20. Skābekļa ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

9. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo skābekļa ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____O2 + ____P →
2.
____Zn3P2 + ____O2 →
3.
____H2 + ____O2 →
4.
____ZnS + ____O2 →
5.
____C4H10 + ____O2 →
6.
____CO + ____O2 →
7.
____SiC + ____O2 →
8.
____O3 →
9.
____Cu + ____O2 →
10.
____CH4 + ____O2 →
11.
____H2O →
12.
____Al + ____O2 →
13.
____SiH4 + ____O2 →
14.
____O2 + ____S →
15.
____PH3 + ____O2 →