01.20. Skābekļa ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

9. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo skābekļa ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____O2 + ____N2 →
2.
____H2O →
3.
____H2O2 →
4.
____Mg + ____O2 →
5.
____O2 + ____Si →
6.
____C3H8 + ____O2 →
7.
____Zn3P2 + ____O2 →
8.
____PbS + ____O2 →
9.
____O2 + ____P →
10.
____NO + ____O2 →
11.
____PH3 + ____O2 →
12.
____C2H5OH + ____O2 →
13.
____Hg + ____O2 →
14.
____ZnS + ____O2 →
15.
____SiH4 + ____O2 →