01.19. Ķīmisko reakciju veidi (1.)

9. klase

Ja pārvērtība pieder savienošanas reakcijām, raksti 1, ja sadalīšanas reakcijām – raksti 2, ja aizvietošanas reakcijām – raksti 3, ja apmaiņas reakcijām – raksti 4, ja pārvērtība nepieder savienošanas, sadalīšanas, aizvietošanas vai apmaiņas reakcijām, raksti 5!

1.
____2Li + ____2H2O → ____2LiOH + ____H2
2.
____4P + ____5O2 → ____2P2O5
3.
____3Ca(OH)2 + ____Fe2(SO4)3 → ____3CaSO4 + ____2Fe(OH)3
4.
____Hg(NO3)2 → ____Hg + ____2NO2 + ____O2
5.
____AgNO3 + ____NaCl → ____AgCl + ____NaNO3
6.
____3Pb3O4 + ____8Al → ____3Pb + ____4Al2O3
7.
____Cu + ____2H2SO4 → ____CuSO4 + ____SO2 + ____2H2O
8.
____2Na + ____S → ____Na2S
9.
____K2SO3 + ____H2O + ____SO2 → ____2KHSO3
10.
____H2 + ____Ca → ____CaH2
11.
____C2H5OH → ____C2H4 + ____H2O
12.
____Fe(OH)3 + ____H3PO4 → ____FePO4 + ____3H2O
13.
____Fe2(SO4)3 + ____6KOH → ____3K2SO4 + ____2Fe(OH)3
14.
____H2 + ____PbO → ____H2O + ____Pb
15.
____ZnSO4 + ____Ba(NO3)2 → ____BaSO4 + ____Zn(NO3)2