01.15. Skābju ķīmiskās formulas I (2.)

9. klase

Uzraksti, kāda ir skābes ķīmiskā formula!

1.
Slāpekļpaskābe
2.
Fluorūdeņražskābe
3.
Hlorūdeņražskābe
4.
Sērpaskābe
5.
Metafosforskābe
6.
Jodūdeņražskābe
7.
Sālsskābe
8.
Etiķskābe
9.
Ortofosforskābe
10.
Fosforskābe
11.
Sērūdeņražskābe
12.
Ogļskābe
13.
Slāpekļskābe
14.
Bromūdeņražskābe
15.
Sērskābe