01.14. Vielu nosaukumi I (2.)

9. klase

Uzraksti, kāds ir šādas vielas nosaukums!

1.
Al2O3
2.
CH3COOAg
3.
MgSO4
4.
Mn3(PO4)2
5.
Li2O
6.
Cu(NO3)2.3H2O
7.
MgCl2
8.
C
9.
Cl2
10.
Ag2O
11.
NaH
12.
Na2S
13.
Fe
14.
Fe2O3
15.
C3H8
16.
CuSO4.5H2O
17.
CrPO4
18.
HgO
19.
CCl4
20.
Li2S