01.14. Vielu nosaukumi I (2.)

9. klase

Uzraksti, kāds ir šādas vielas nosaukums!

1.
SiCl4
2.
Au
3.
PbI2
4.
ZnS
5.
K2SO4
6.
KPO3
7.
Zn
8.
Cl2O7
9.
BaH2
10.
H2SO3
11.
Sn(OH)2
12.
Al4C3
13.
BaS
14.
CdI2
15.
Mn3(PO4)2
16.
Na3PO4
17.
NaBr
18.
BaBr2
19.
(CH3COO)2Ba
20.
Na2SO4