01.14. Vielu nosaukumi I (1.)

9. klase

Uzraksti, kādi ir šādu vielu nosaukumi!

1.
C
2.
Pb(OH)2
3.
BaSO3
4.
SO2
5.
BaI2
6.
CCl4
7.
CH4
8.
CaBr2
9.
Mg3P2
10.
Al2S3
11.
Na2O
12.
K2O
13.
N2O5
14.
ZnCl2
15.
Li3N
16.
PCl5
17.
CrBr3
18.
Cr(OH)2
19.
FeCl3
20.
CuSO4.5H2O