01.13. Sāļu nosaukumi I (2.)

9. klase

Uzraksti, kādi ir šādu sāļu nosaukumi!

1.
KNO2
2.
CaCl2
3.
CaSO4
4.
LiPO3
5.
NaF
6.
CuCl2
7.
Ca(NO2)2
8.
CrS
9.
(CH3COO)2Cr
10.
(HCOO)2Cu
11.
(HCOO)2Ba
12.
ZnBr2
13.
Cu(NO3)2.3H2O
14.
CuI
15.
(HCOO)2Zn