01.13. Sāļu nosaukumi I (2.)

9. klase

Uzraksti, kādi ir šādu sāļu nosaukumi!

1.
Li2SO4
2.
(CH3COO)2Ba
3.
FeBr2
4.
Li2SO3
5.
Ca(NO3)2
6.
LiNO2
7.
PbSO4
8.
Fe(NO3)2
9.
CaS
10.
Ag2SO3
11.
ZnSiO3
12.
SnCl4
13.
NaNO3
14.
AlCl3
15.
KClO3