01.13. Sāļu nosaukumi I (1.)

9. klase

Uzraksi, kādi ir šādu sāļu nosaukumi!

1.
HgSO4
2.
MgS
3.
KBr
4.
CuBr2
5.
ZnSO3
6.
FeCl3
7.
PbCO3
8.
FeCO3
9.
PbF2
10.
CaSO4.2H2O
11.
Rb2SO4
12.
ZnCO3
13.
LiCl
14.
NaI
15.
MgSO4