01.13. Sāļu nosaukumi I (1.)

9. klase

Uzraksi, kādi ir šādu sāļu nosaukumi!

1.
AgBr
2.
Li2SO3
3.
ZnSiO3
4.
PbCO3
5.
PbS
6.
AlPO4
7.
CaCO3
8.
FeCl2
9.
CaCl2
10.
K3PO4
11.
Hg3(PO4)2
12.
MgCl2
13.
SnCl4
14.
CrS
15.
BaF2