01.12. Skābju nosaukumi I (2.)

9. klase

Uzraksti, kāds ir šādas skābes nosaukums!

1.
HCOOH
2.
H2CO3
3.
H2SO3
4.
H2S
5.
H3PO4
6.
HNO3
7.
HF
8.
HPO3
9.
CH3COOH
10.
H3BO3
11.
HBr
12.
HI
13.
HNO2
14.
H2SO4
15.
H2C2O4