01.12. Skābju nosaukumi I (2.)

9. klase

Uzraksti, kāds ir šādas skābes nosaukums!

1.
HCl
2.
H2C2O4
3.
HPO3
4.
HNO3
5.
HBr
6.
HNO2
7.
H2SO4
8.
H2CO3
9.
HCOOH
10.
CH3COOH
11.
H3PO4
12.
H2SO3
13.
H2S
14.
H3BO3
15.
HI