01.12. Skābju nosaukumi I (1.)

9. klase

Uzraksti, kāds ir šādas skābes nosaukums!

1.
H2SiO3
2.
HF
3.
H3PO4
4.
HNO3
5.
HCl
6.
H3BO3
7.
H2SO4
8.
H2S
9.
HBr
10.
HI