01.12. Skābju nosaukumi I (1.)

9. klase

Uzraksti, kāds ir šādas skābes nosaukums!

1.
HF
2.
HCl
3.
H3BO3
4.
HBr
5.
H2CO3
6.
H3PO4
7.
HNO2
8.
H2S
9.
H2SO3
10.
H2SO4