01.10. Vielu iedalījums I (2.)

9. klase

Ja viela pieder metāliem, raksti 1; ja nemetāliem – 2; ja viela ir oksīds, raksti 3; ja skābe – 4; ja bāze – 5; ja sāls – 6; ja organisks savienojums – 7; ja pieder kādai citai klasei – raksti 8!

1.
XeO4
2.
HPO3
3.
Litija hidrīds
4.
Kālija manganāts
5.
OsO4
6.
Ru
7.
Magnija ortofosfāts
8.
HClO3
9.
CaH2
10.
LiCl
11.
AlP
12.
N2O3
13.
NaBr
14.
PI3
15.
Nātrija salpetris
16.
Cu(OH)2
17.
TiO2
18.
Ca(PO3)2
19.
K2CrO4
20.
Kalcija hidroksīds
21.
CaC2
22.
C6H12O6
23.
C
24.
FeO
25.
Alumīnija fosfīds