01.06. Ķīmisko elementu raksturīgas vērtības (2.)

9. klase

Ja elements savienojumos ir vienvērtīgs, raksti 1; ja divvērtīgs – raksti 2, ja trīsvērtīgs, raksti 3 utt. Ja ķīmiskām elementam ir mainīga vērtība, un, piemēram, savienojumos pārsvarā tām ir raksturīga vērtība II un IV, raksti 24; ja elementam savienojumos galvenokārt ir vērtība II, IV un VI, raksti 246 un tml.

1.
Ag
2.
K
3.
Pb
4.
Al
5.
Hg
6.
C
7.
P
8.
Mn
9.
Li
10.
I
11.
Mg
12.
Cr
13.
Fe
14.
O
15.
Ba
16.
H
17.
Cu
18.
Ca
19.
F
20.
Na