01.06. Ķīmisko elementu raksturīgas vērtības (2.)

9. klase

Ja elements savienojumos ir vienvērtīgs, raksti 1; ja divvērtīgs – raksti 2, ja trīsvērtīgs, raksti 3 utt. Ja ķīmiskām elementam ir mainīga vērtība, un, piemēram, savienojumos pārsvarā tām ir raksturīga vērtība II un IV, raksti 24; ja elementam savienojumos galvenokārt ir vērtība II, IV un VI, raksti 246 un tml.

1.
Cr
2.
Mg
3.
Sn
4.
K
5.
Hg
6.
Mn
7.
Br
8.
C
9.
Ca
10.
S
11.
Pb
12.
P
13.
Ba
14.
I
15.
Zn
16.
Ag
17.
F
18.
O
19.
B
20.
N