01.06. Ķīmisko elementu raksturīgas vērtības (1.)

9. klase

Ja elements savienojumos ir vienvērtīgs, raksti 1; ja divvērtīgs – raksti 2, ja trīsvērtīgs, raksti 3 utt. Ja ķīmiskām elementam ir mainīga vērtība, un, piemēram, savienojumos pārsvarā tām ir raksturīga vērtība II un IV, raksti 24; ja elementam savienojumos galvenokārt ir vērtība II, IV un VI, raksti 246 un tml.

1.
F
2.
Si
3.
Na
4.
Cu
5.
Ca
6.
Hg
7.
N
8.
Ag
9.
Mg
10.
Mn
11.
O
12.
Al
13.
H
14.
Zn
15.
C