01.06. Ķīmisko elementu raksturīgas vērtības (1.)

9. klase

Ja elements savienojumos ir vienvērtīgs, raksti 1; ja divvērtīgs – raksti 2, ja trīsvērtīgs, raksti 3 utt. Ja ķīmiskām elementam ir mainīga vērtība, un, piemēram, savienojumos pārsvarā tām ir raksturīga vērtība II un IV, raksti 24; ja elementam savienojumos galvenokārt ir vērtība II, IV un VI, raksti 246 un tml.

1.
Ca
2.
Br
3.
Mg
4.
H
5.
Na
6.
Ag
7.
B
8.
Fe
9.
Zn
10.
K
11.
Mn
12.
P
13.
S
14.
C
15.
Hg