01.05. Atoma uzbūve (1.)

9. klase

Formulē atbildi, uzrakstot atbilstošo skaitli, burtu vai ķīmiskā elementa simbolu!

1.
Uzraksti, kāds ir atoma kodola lādiņš, ja zināms, ka elements atrodas periodiskās tabulas otrajā periodā, un ka šī elementa atoma kodola elektronapvalka ārējā enerģijas līmenī ir trīs elektroni!
2.
Cik protonu atrodas ķīmiskā elementa atoma kodolā, ja šī elementa molmasa ir 70 g/mol?
3.
Cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni bārija atoma kodola elektronapvalkā?
4.
Cik elektronu trūkst, lai broma atomā tiktu aizpildīts atoma kodola elektronapvalka ārējais enerģijas līmenis?
5.
Cik elektronu trūkst, lai fluora atomā tiktu pilnīgi aizpildīts atoma kodola elektronapvalka ārējais enerģijas līmenis?
6.
Cik protonu ir nātrija atoma kodolā?
7.
Cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni oglekļa atoma kodola elektronapvalkā?
8.
Kāds ir ķīmiskā elementa atoma kodola lādiņš, ja kodola sastāvā ir divi protoni un viens neitrons?
9.
Cik elektronu ir alvas atoma kodola elektronapvalkā?
10.
Cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni kalcija atoma kodola elektronapvalkā?
11.
Cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni kālija atoma kodola elektronapvalkā?
12.
Cik protonu ir silīcija atoma kodolā?
13.
Cik elektronu ir svina atoma kodola elektronapvalkā?
14.
Kāda ir atoma masa atommasas vienībās, ja kodolā ir sešpadsmit protoni un divdesmit neitroni, bet atoma kodola elektronapvalkā – sešpadsmit elektroni?
15.
Cik protonu atrodas ķīmiskā elementa atoma kodolā, ja šī elementa molmasa ir 35,5 g/mol?