01.05. Atoma uzbūve (1.)

9. klase

Formulē atbildi, uzrakstot atbilstošo skaitli, burtu vai ķīmiskā elementa simbolu!

1.
Cik elektronu trūkst, lai fluora atomā tiktu pilnīgi aizpildīts atoma kodola elektronapvalka ārējais enerģijas līmenis?
2.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa argona molmasa (g/mol)?
3.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa kriptona molmasa (g/mol)?
4.
Cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni hroma atoma kodola elektronapvalkā?
5.
Cik elektronu ir svina atoma kodola elektronapvalkā?
6.
Cik elektronu trūkst, lai slāpekļa atomā tiktu pilnīgi aizpildīts atoma kodola elektronapvalka ārējais enerģijas līmenis?
7.
Cik elektronu ir arsēna atoma kodola elektronapvalkā?
8.
Kāda ir atoma masa atommasas vienībās, ja kodolā ir divpadsmit protoni un trīspadsmit neitroni, bet atoma kodola elektronapvalkā – divpadsmit elektroni?
9.
Cik protonu atrodas ķīmiskā elementa atoma kodolā, ja šī elementa molmasa ir 85 g/mol?
10.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa slāpekļa molmasa (g/mol)?
11.
Cik elektronu ir sēra atoma kodola elektronapvalka ārējā enerģijas līmenī?
12.
Uzraksti, kāds ir atoma kodola lādiņš, ja zināms, ka elements atrodas periodiskās tabulas trešajā periodā, un ka šī elementa atoma kodola elektronapvalka ārējā enerģijas līmenī ir astoņi elektroni!
13.
Cik elektronu ir argona atoma kodola elektronapvalka ārējā enerģijas līmenī?
14.
Kāda ir atoma masa atommasas vienībās, ja kodolā ir divi protoni un divi neitroni, bet atoma kodola elektronapvalkā – divi elektroni?
15.
Cik protonu atrodas ķīmiskā elementa atoma kodolā, ja šī elementa molmasa ir 119 g/mol?