11.04. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

8. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas attēlo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____Ba + ____S →
2.
____CuSO4 + ____H2O →
3.
____P2O5 + ____H2O →
4.
____Hg + ____S →
5.
____H2 + ____N2 →
6.
____K + ____H2O →
7.
____Na + ____I2 →
8.
____K + ____Cl2 →
9.
____Mg + ____H2O →
10.
____BaO2 →
11.
____Mg + ____P →
12.
____H2 + ____WO3 →
13.
____Na + ____Br2 →
14.
____Fe + ____H2O →
15.
____Cu + ____F2 →
16.
____Al + ____Br2 →
17.
____Si + ____C →
18.
____Li + ____P →
19.
____MgH2 + ____O2 →
20.
____Na + ____Cl2 →
21.
____CH4 + ____O2 →
22.
____Al + ____H2O →
23.
____HBr + ____Al →
24.
____O2 + ____Si →
25.
____Na2O2 + ____CO2 →