11.04. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

8. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas attēlo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____K + ____Cl2 →
2.
____Na + ____H2O →
3.
____HCl + ____Na →
4.
____Mg + ____N2 →
5.
____Li + ____N2 →
6.
____H2O →
7.
____CaSO4 . 0,5H2O + ____H2O →
8.
____Zn + ____Br2 →
9.
____H2 + ____CuO →
10.
____Li + ____O2 →
11.
____HCl + ____Fe →
12.
____HI + ____Al →
13.
____Na + ____S →
14.
____BaO2 →
15.
____Li + ____P →
16.
____Na + ____Cl2 →
17.
____C + ____H2O →
18.
____Al + ____O2 →
19.
____Fe + ____Br2 →
20.
____Li + ____H2 →
21.
____Zn + ____H2O →
22.
____Li + ____Br2 →
23.
____SiC + ____O2 →
24.
____C2H2 + ____O2 →
25.
____H2 + ____WO3 →