11.02. Vielu nosaukumi II (2.)

8. klase

Uzraksti, kāds ir šādas ķīmiskās vielas nosaukums!

1.
Cr(OH)3
2.
Ca3N2
3.
SnCl2
4.
BaCO3
5.
SiO2
6.
KNO3
7.
Al2(SO4)3
8.
Cu3(PO4)2
9.
Ba
10.
CsNO3
11.
Cr
12.
(CH3COO)2Ba
13.
O2
14.
MgSO3
15.
Al4C3
16.
P
17.
H2C2O4
18.
ZnCl2
19.
MnSO4
20.
Sn