11.02. Vielu nosaukumi II (2.)

8. klase

Uzraksti, kāds ir šādas ķīmiskās vielas nosaukums!

1.
(HCOO)2Ba
2.
H3BO3
3.
AgNO3
4.
LiF
5.
LiPO3
6.
Co(NO3)2
7.
CaBr2
8.
Mn3(PO4)2
9.
HCOONa
10.
MgCl2
11.
MgI2
12.
Na2CO3
13.
CsNO3
14.
Ca(OH)2
15.
CrO3
16.
HgO
17.
Mg3N2
18.
K2SiO3
19.
Cu(OH)2
20.
LiCl