11.04. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

8. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas attēlo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____O2 + ____Si →
2.
____Mg + ____Cl2 →
3.
____H2 + ____Fe2O3 →
4.
____HCl + ____Ca →
5.
____HgO →
6.
____Li + ____H2O →
7.
____Ca + ____F2 →
8.
____C4H10 + ____O2 →
9.
____Al + ____H2O →
10.
____C2H5OH + ____O2 →
11.
____HCl + ____Na →
12.
____H2O →
13.
____Ba + ____Cl2 →
14.
____HI + ____Mg →
15.
____Al + ____S →
16.
____H2 + ____O2 →
17.
____Al + ____C →
18.
____Li + ____O2 →
19.
____Na + ____Br2 →
20.
____Li + ____Cl2 →