11.04. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

8. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas attēlo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____HCl + ____Al →
2.
____Zn + ____P →
3.
____CH4 + ____O2 →
4.
____Li + ____H2O →
5.
____Li2O + ____H2O →
6.
____Zn + ____I2 →
7.
____Cu + ____S →
8.
____HI + ____Al →
9.
____H3PO4 + ____Na →
10.
____O2 + ____C →
11.
____Fe + ____Cl2 →
12.
____Na + ____S →
13.
____Ca + ____O2 →
14.
____K2O + ____H2O →
15.
____H2S + ____Mg →
16.
____Li + ____O2 →
17.
____K + ____H2 →
18.
____HBr + ____Fe →
19.
____HBr + ____Mg →
20.
____Li + ____H2 →