11.02. Vielu nosaukumi II (1.)

8. klase

Uzraksti, kāds ir šādas ķīmiskās vielas nosaukums!

1.
CaO
2.
MgSiO3
3.
Li2SO3
4.
SO2
5.
He
6.
PbCl2
7.
CrO
8.
Cl2
9.
Al4C3
10.
Mn3(PO4)2
11.
Mn2O7
12.
Fe(OH)2
13.
CO
14.
Fe2(SO4)3
15.
NaHCO3