07.05. Ūdeņradis. Vielu ķīmiskās formulas (1.)

8. klase

Uzraksti šādu vielu ķīmiskās formulas!

1.
Dzelzs(II) oksīds
2.
Cinka fosfāts
3.
Sērskābe
4.
Cinka fluorīds
5.
Alumīnija bromīds
6.
Magnija sulfīts
7.
Kalcijs
8.
Alumīnija jodīds
9.
Bārija jodīds
10.
Magnija hidroksīds
11.
Skābeklis
12.
Fluors
13.
Magnija jodīds
14.
Cinka ortofosfāts
15.
Broms