04.07. Vielu ķīmiskās formulas I (1.)

8. klase

Uzraksti šādu vielu ķīmiskās formulas!

1.
Broms
2.
Dimants
3.
Nātrijs
4.
Bārija silikāts
5.
Svina(II) sulfāts
6.
Kālija bromīds
7.
Cinka hidroksīds
8.
Ūdeņraža bromīds
9.
Nātrija sulfāts
10.
Alva
11.
Nātrija fluorīds
12.
Nātrija karbonāts
13.
Vara(II) silikāts
14.
Slāpekļskābe
15.
Sēra(IV) oksīds
16.
Kālija sulfīds
17.
Etanols
18.
Vara(II) sulfīds
19.
Kalcija ortofosfāts
20.
Bārija hlorīds