04.06. Vielu nosaukumi I (1.)

8. klase

Uzraksti, kāds ir šādas ķīmiskās vielas nosaukums!

1.
C2H5OH
2.
Kalcijs
3.
BaCl2
4.
H2CO3
5.
KNO2
6.
Li3P
7.
I2
8.
MgS
9.
Ba3N2
10.
CO
11.
AgF
12.
Nātrijs
13.
Mn2O7
14.
H2O
15.
N2O