05.03. Bināro savienojumu iegūšana no vienkāršām vielām (1.)

8. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus!

1.
____Si + ____C →
2.
____Al + ____P →
3.
____Al + ____O2 →
4.
____Ba + ____Br2 →
5.
____Hg + ____O2 →
6.
____Na + ____F2 →
7.
____Al + ____C →
8.
____Ag + ____S →
9.
____K + ____N2 →
10.
____Zn + ____O2 →
11.
____O2 + ____B →
12.
____Li + ____O2 →
13.
____Al + ____F2 →
14.
____O2 + ____C →
15.
____Zn + ____S →