05.03. Bināro savienojumu iegūšana no vienkāršām vielām (1.)

8. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus!

1.
____Na + ____F2 →
2.
____K + ____Cl2 →
3.
____Ca + ____I2 →
4.
____K + ____P →
5.
____Li + ____P →
6.
____Ba + ____I2 →
7.
____Fe + ____S →
8.
____Mg + ____S →
9.
____O2 + ____S →
10.
____Zn + ____I2 →
11.
____Zn + ____P →
12.
____Li + ____O2 →
13.
____Mg + ____I2 →
14.
____H2 + ____N2 →
15.
____Na + ____I2 →