01.11. Vielu ķīmiskās formulas I (2.)

10. klase

Uzraksti šādu vielu ķīmiskās formulas!

1.
Dzelzs(III) hlorīda heksahidrāts
2.
Nātrija nitrīds
3.
Nātrija cinkāts
4.
Vara(II) ortofosfāts
5.
Svina(II) jodīds
6.
Berilija sulfāts
7.
Litija sulfīds
8.
Kalcija hidrogēnortofosfāts
9.
Bārija sulfīts
10.
Indija hidroksīds
11.
Nātrija hromāts
12.
Amonija fosfāts
13.
Urāns
14.
Cinka oksīds
15.
Stroncija hidroksīds
16.
Pirīts
17.
Dzelzs(III) hidroksohlorīds
18.
Veļas soda
19.
Kālija tetrahidroksocinkāts
20.
Slāpekļa(II) oksīds
21.
Mangāna(II) nitrāts
22.
Kālija rodanīds
23.
Bārija silikāts
24.
Sudraba ortofosfāts
25.
Vara(II) oksīds
26.
Hroma(II) bromīds
27.
Mangāna(II) acetāts
28.
Bārija fosfāts
29.
Kalcija metafosfāts
30.
Mangāna(II) arsenāts
31.
Slāpekļa(III) oksīds
32.
Nātrija selenīts
33.
Nātrija alumināts
34.
Svina(II) fosfāts
35.
Kobalta(II) hlorīds