02.02. Ķīmisko elementu raksturīgas vērtības (1.)

8. klase

Ja elements savienojumos ir vienvērtīgs, raksti 1; ja divvērtīgs – raksti 2, ja trīsvērtīgs, raksti 3 utt. Ja ķīmiskām elementam ir mainīga vērtība, un, piemēram, savienojumos pārsvarā tām ir raksturīga vērtība II un IV, raksti 24; ja elementam savienojumos galvenokārt ir vērtība II, IV un VI, raksti 246 un tml.

1.
F
2.
Pb
3.
P
4.
Mg
5.
Ag
6.
N
7.
K
8.
Zn
9.
Ba
10.
Si
11.
Na
12.
B
13.
Hg
14.
Ca
15.
Br
16.
Al
17.
I
18.
Fe
19.
H
20.
Cu