02.02. Ķīmisko elementu raksturīgas vērtības (1.)

8. klase

Ja elements savienojumos ir vienvērtīgs, raksti 1; ja divvērtīgs – raksti 2, ja trīsvērtīgs, raksti 3 utt. Ja ķīmiskām elementam ir mainīga vērtība, un, piemēram, savienojumos pārsvarā tām ir raksturīga vērtība II un IV, raksti 24; ja elementam savienojumos galvenokārt ir vērtība II, IV un VI, raksti 246 un tml.

1.
Cu
2.
Hg
3.
K
4.
Si
5.
P
6.
F
7.
I
8.
C
9.
Li
10.
Al
11.
Ag
12.
H
13.
Mn
14.
Zn
15.
Na
16.
Fe
17.
Ba
18.
Mg
19.
Br
20.
Cl