02.02. Ķīmisko elementu raksturīgas vērtības (2.)

8. klase

Ja elements savienojumos ir vienvērtīgs, raksti 1; ja divvērtīgs – raksti 2, ja trīsvērtīgs, raksti 3 utt. Ja ķīmiskām elementam ir mainīga vērtība, un, piemēram, savienojumos pārsvarā tām ir raksturīga vērtība II un IV, raksti 24; ja elementam savienojumos galvenokārt ir vērtība II, IV un VI, raksti 246 un tml.

1.
Zn
2.
Mg
3.
Ca
4.
Hg
5.
Si
6.
H
7.
Cr
8.
Cl
9.
Fe
10.
Cu
11.
B
12.
P
13.
Mn
14.
N
15.
Pb
16.
Li
17.
S
18.
F
19.
O
20.
Ba
21.
Al
22.
K
23.
Na
24.
Sn
25.
Br
26.
Ag
27.
I
28.
C