02.02. Ķīmisko elementu raksturīgas vērtības (2.)

8. klase

Ja elements savienojumos ir vienvērtīgs, raksti 1; ja divvērtīgs – raksti 2, ja trīsvērtīgs, raksti 3 utt. Ja ķīmiskām elementam ir mainīga vērtība, un, piemēram, savienojumos pārsvarā tām ir raksturīga vērtība II un IV, raksti 24; ja elementam savienojumos galvenokārt ir vērtība II, IV un VI, raksti 246 un tml.

1.
Ba
2.
Ag
3.
F
4.
Pb
5.
C
6.
Mn
7.
Mg
8.
Cl
9.
O
10.
Br
11.
S
12.
Na
13.
Al
14.
Sn
15.
Zn
16.
Ca
17.
B
18.
Fe
19.
K
20.
Cu
21.
H
22.
Si
23.
N
24.
Li
25.
Cr
26.
Hg
27.
P
28.
I