05.02. Ķīmisko reakciju veidi (2.)

8. klase

Ja pārvērtība pieder savienošanas reakcijām, raksti 1, ja sadalīšanas reakcijām – raksti 2, ja aizvietošanas reakcijām – raksti 3, ja apmaiņas reakcijām – raksti 4, ja pārvērtība nepieder savienošanas, sadalīšanas, aizvietošanas vai apmaiņas reakcijām, raksti 5!

1.
____2Mg + ____O2 → ____2MgO
2.
____3H2 + ____N2 → ____2NH3
3.
____Mg + ____2HBr → ____MgBr2 + ____H2
4.
____3Fe3O4 + ____8Al → ____9Fe + ____4Al2O3
5.
____3FeO + ____2Al → ____3Fe + ____Al2O3
6.
____H2SO3 + ____2KOH → ____2H2O + ____K2SO3
7.
____2Al + ____3CuCl2 → ____2AlCl3 + ____3Cu
8.
____Pb(NO3)2 + ____2NaOH → ____Pb(OH)2 + ____2NaNO3
9.
____BaO + ____SO2 → ____BaSO3
10.
____Zn + ____(CH3COO)2Cu → ____(CH3COO)2Zn + ____Cu
11.
____2KHCO3 → ____K2CO3 + ____H2O + ____CO2
12.
____Cl2 + ____ZnI2 → ____ZnCl2 + ____I2
13.
____2Al + ____2H3PO4 → ____2AlPO4 + ____3H2
14.
____(NH4)2C2O4 → ____2NH3 + ____H2O + ____CO + ____CO2
15.
____K2SiO3 + ____Ba(OH)2 → ____2KOH + ____BaSiO3