05.02. Ķīmisko reakciju veidi (2.)

8. klase

Ja pārvērtība pieder savienošanas reakcijām, raksti 1, ja sadalīšanas reakcijām – raksti 2, ja aizvietošanas reakcijām – raksti 3, ja apmaiņas reakcijām – raksti 4, ja pārvērtība nepieder savienošanas, sadalīšanas, aizvietošanas vai apmaiņas reakcijām, raksti 5!

1.
____3NaOH + ____H3PO4 → ____Na3PO4 + ____3H2O
2.
____Ca(HCO3)2 → ____CaCO3 + ____H2O + ____CO2
3.
____H2 + ____Cl2 → ____2HCl
4.
____6Fe2O3 → ____4Fe3O4 + ____O2
5.
____Cl2 + ____2KI → ____2KCl + ____I2
6.
____Ag2O + ____H2 → ____H2O + ____2Ag
7.
____2HBr + ____Zn(OH)2 → ____ZnBr2 + ____2H2O
8.
____Ca + ____F2 → ____CaF2
9.
____Ca(OH)2 + ____Na2CO3 → ____CaCO3 + ____2NaOH
10.
____Fe(OH)2 → ____FeO + ____H2O
11.
____4Al + ____3O2 → ____2Al2O3
12.
____2Fe(OH)3 + ____3H2SO4 → ____Fe2(SO4)3 + ____6H2O
13.
____3HNO3 + ____Al(OH)3 → ____Al(NO3)3 + ____3H2O
14.
____2Al + ____3Pb(NO3)2 → ____2Al(NO3)3 + ____3Pb
15.
____Na2O + ____H2SO4 → ____H2O + ____Na2SO4