1.01.10. Atoma uzbūve (2.)

12. klase

Formulē atbildi uz jautājumu, ierakstot atbilstošo skaitli, burtu vai ķīmiskā elementa simbolu!

1.
Cik protonu atrodas ķīmiskā elementa atoma kodolā, ja šī elementa molmasa ir 141 g/mol?
2.
Cik elektronu trūkst, lai fluora atomā tiktu pilnīgi aizpildīts atoma kodola elektronapvalka ārējais enerģijas līmenis?
3.
Cik protonu ir arsēna atoma kodolā?
4.
Kāda ir atoma masa atommasas vienībās, ja kodolā ir seši protoni un septiņi neitroni, bet atoma kodola elektronapvalkā – seši elektroni?
5.
Kāds ir ķīmiskā elementa atoma kodola lādiņš, ja kodola sastāvā ir pieci protoni un seši neitroni?
6.
Kāds ir ķīmiskā elementa atomnumurs, ja šī elementa atoma kodolā atrodas astoņpadsmit protoni un astoņpadsmit neitroni?
7.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa germānija molmasa (g/mol)?
8.
Cik protonu atrodas ķīmiskā elementa atoma kodolā, ja šī elementa molmasa ir 12 g/mol?
9.
Cik neitronu atrodas jonā, kura masas skaitlis ir 79, ja tā kodols satur trīsdesmit piecus protonus, bet kodola elektronapvalks satur trīsdesmit sešus elektronus?
10.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa plutonija molmasa (g/mol)?
11.
Kāds ir deitērija atoma kodola lādiņš?
12.
Cik protonu ir livermorija atoma kodolā?
13.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa bārija molmasa (g/mol)?
14.
Cik neitronu atrodas jonā, kura masas skaitlis ir 34, ja tā kodols satur sešpadsmit protonus, bet kodola elektronapvalks satur astoņpadsmit elektronus?
15.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa radona molmasa (g/mol)?
16.
Cik elektronu ir oglekļa atoma kodola elektronapvalka ārējā enerģijas līmenī?
17.
Cik protonu atrodas ķīmiskā elementa atoma kodolā, ja šī elementa molmasa ir 4 g/mol?
18.
Cik protonu atrodas ķīmiskā elementa atoma kodolā, ja šī elementa molmasa ir 16 g/mol?
19.
Cik protonu ir litija atoma kodolā?
20.
Cik neitronu atrodas jonā, kura masas skaitlis ir 26, ja tā kodols satur divpadsmit protonus, bet kodola elektronapvalks satur desmit elektronus?