1.01.10. Atoma uzbūve (2.)

12. klase

Formulē atbildi uz jautājumu, ierakstot atbilstošo skaitli, burtu vai ķīmiskā elementa simbolu!

1.
Uzraksti, kāds ir atoma kodola lādiņš, ja zināms, ka elements atrodas periodiskās tabulas trešajā periodā, un ka šī elementa atoma kodola elektronapvalka ārējā enerģijas līmenī ir trīs elektroni!
2.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa joda relatīvā atommasa?
3.
Cik protonu atrodas ķīmiskā elementa atoma kodolā, ja šī elementa molmasa ir 27 g/mol?
4.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa bora molmasa (g/mol)?
5.
Cik protonu atrodas ķīmiskā elementa atoma kodolā, ja šī elementa molmasa ir 70 g/mol?
6.
Cik elektronu ir holmija atoma kodola elektronapvalkā?
7.
Cik elektronu ir bora atoma kodola elektronapvalkā?
8.
Cik elektronu ir mangāna atoma kodola elektronapvalkā?
9.
Cik protonu ir oglekļa atoma kodolā?
10.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa selēna relatīvā atommasa?
11.
Kāds ir ķīmiskā elementa atomnumurs, ja šī elementa atoma kodolā atrodas viens protons un divi neitroni?
12.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa slāpekļa molmasa (g/mol)?
13.
Cik elektronu ir alvas atoma kodola elektronapvalkā?
14.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa kālija relatīvā atommasa?
15.
Cik protonu ir hlora atoma kodolā?
16.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa plutonija molmasa (g/mol)?
17.
Kāds ir relatīvs elektrona lādiņš?
18.
Kāda ir atoma masa atommasas vienībās, ja kodolā ir trīs protoni un četri neitroni, bet atoma kodola elektronapvalkā – trīs elektroni?
19.
Cik elektronu ir rādija atoma kodola elektronapvalkā?
20.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa slāpekļa relatīvā atommasa?