1.01.10. Atoma uzbūve (2.)

12. klase

Formulē atbildi uz jautājumu, ierakstot atbilstošo skaitli, burtu vai ķīmiskā elementa simbolu!

1.
Kāds ir relatīvs neitrona lādiņš?
2.
Cik elektronu trūkst, lai joda atomā tiktu aizpildīts atoma kodola elektronapvalka ārējais enerģijas līmenis?
3.
Cik elektronu ir polonija atoma kodola elektronapvalkā?
4.
Cik protonu atrodas ķīmiskā elementa atoma kodolā, ja šī elementa molmasa ir 133 g/mol?
5.
Kāds ir ķīmiskā elementa atomnumurs, ja šī elementa atoma kodolā atrodas viens protons un viens neitrons?
6.
Cik elektronu ir broma atoma kodola elektronapvalkā?
7.
Kāds ir vara atoma kodola lādiņš?
8.
Cik protonu ir neona atoma kodolā?
9.
Cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni gallija atoma kodola elektronapvalkā?
10.
Cik protonu ir mendeļejevija atoma kodolā?
11.
Cik protonu atrodas ķīmiskā elementa atoma kodolā, ja šī elementa molmasa ir 12 g/mol?
12.
Cik elektronu ir tantāla atoma kodola elektronapvalkā?
13.
Kāds ir alumīnija atoma kodola lādiņš?
14.
Cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni alvas atoma kodola elektronapvalkā?
15.
Cik protonu atrodas ķīmiskā elementa atoma kodolā, ja šī elementa molmasa ir 64 g/mol?
16.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa skābekļa relatīvā atommasa?
17.
Cik elektronu ir slāpekļa atoma kodola elektronapvalka ārējā enerģijas līmenī?
18.
Cik protonu atrodas ķīmiskā elementa atoma kodolā, ja šī elementa molmasa ir 32 g/mol?
19.
Kāda (aptuveni) ir vara molmasa (g/mol)?
20.
Ar kādu burtu apzīmē protonu?