02.01. Atoma uzbūve (2.)

8. klase

Formulē atbildi, uzrakstot atbilstošo skaitli, burtu vai ķīmiskā elementa simbolu!

1.
Cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni skābekļa atoma kodola elektronapvalkā?
2.
Kāds ir neona atoma kodola lādiņš?
3.
Uzraksti, kāds ir atoma kodola lādiņš, ja zināms, ka elements atrodas periodiskās tabulas trešajā periodā, un ka šī elementa atoma kodola elektronapvalka ārējā enerģijas līmenī ir septiņi elektroni!
4.
Kāds ir ķīmiskā elementa atoma kodola lādiņš, ja kodola sastāvā ir deviņi protoni un desmit neitroni?
5.
Kāds ir ķīmiskā elementa atoma kodola lādiņš, ja kodola sastāvā ir desmit protoni un desmit neitroni?
6.
Kā apzīmē neitronu?
7.
Cik elektronu ir bora atoma kodola elektronapvalkā?
8.
Cik elektronu ir sudraba atoma kodola elektronapvalkā?
9.
Uzraksti, kāds ir atoma kodola lādiņš, ja zināms, ka elements atrodas periodiskās tabulas ceturtajā periodā, un ka šī elementa atoma kodola elektronapvalka ārējā enerģijas līmenī ir astoņi elektroni!
10.
Kāds ir skābekļa atoma kodola lādiņš?
11.
Cik elektronu ir svina atoma kodola elektronapvalkā?
12.
Cik elektronu ir fosfora atoma kodola elektronapvalkā?
13.
Cik elektronu ir slāpekļa atoma kodola elektronapvalka ārējā enerģijas līmenī?
14.
Cik protonu ir fluora atoma kodolā?
15.
Kāds ir ķīmiskā elementa atoma kodola lādiņš, ja kodola sastāvā ir desmit protoni un vienpadsmit neitroni?