04.06. Vielu nosaukumi I (2.)

8. klase

Uzraksti, kāds ir šīs ķīmiskās vielas nosaukums!

1.
AgNO3
2.
NaOH
3.
He
4.
Na2SiO3
5.
Mn2O7
6.
Fe(NO3)3
7.
MgS
8.
Be(OH)2
9.
Al(OH)3
10.
MgCl2
11.
CuBr2
12.
Na3PO4
13.
CaSO3
14.
NaPO3
15.
H2SO4
16.
HCOONa
17.
Rb2SO4
18.
LiI
19.
PbS
20.
CaF2