11.07. Sāļu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

10. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas attēlo sāļu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____H2SO4 + ____Na2SO3 →
2.
____K2O + ____SO2 →
3.
____HBr + ____FeS →
4.
____H2S + ____NaOH →
5.
____FeSO4 + ____BaCl2 →
6.
____KOH + ____Cr(OH)3 →
7.
____HBr + ____ZnCO3 →
8.
____KBr + ____AgNO3 →
9.
____CaO + ____CO2 →
10.
____AlCl3 + ____Na2S + ____H2O →
11.
____(NH4)2SO4 + ____NaOH →
12.
____CH3COOH + ____K2O →
13.
____CuCl2 + ____Na2SiO3 →
14.
____MnCl2 + ____AgNO3 →
15.
____HBr + ____NaHCO3 →
16.
____(CH3COO)2 Ba + ____K3PO4 →
17.
____CuSO4 + ____BaCl2 →
18.
____NH4NO3 + ____LiOH →
19.
____H2SO4 + ____NiO →
20.
____Ag + ____HNO3 →
21.
____Sr + ____Cl2 →
22.
____KMnO4 →
23.
____H2SO4 + ____Fe(OH)2 →
24.
____Fe2(SO4)3 + ____Na2CO3 + ____H2O →
25.
____MnSO4 + ____Ba(NO3)2 →