11.07. Sāļu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

10. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas attēlo sāļu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____NaOH + ____Zn(OH)2 →
2.
____MnSO4 + ____Na2S →
3.
____FeCl2 + ____Na3PO4 →
4.
____MnSO4 + ____BaCl2 →
5.
____K + ____S →
6.
____KOH + ____Cr(OH)3 →
7.
____Li2O + ____P2O5 →
8.
____KOH + ____AgNO3 →
9.
____NH4Br + ____Pb(NO3)2 →
10.
____SO2 + ____H2O + ____CaCO3 →
11.
____Fe(NO3)3 + ____Na3PO4 →
12.
____Na + ____Br2 →
13.
____H2SO4 + ____KOH →
14.
____H2SO4 + ____MgO →
15.
____H3PO4 + ____K2O →
16.
____H2SO4 + ____Na2SiO3 →
17.
____Ca + ____S →
18.
____H2SO3 + ____2NaOH →
19.
____HNO3 + ____CuO →
20.
____KOH + ____SO2 →
21.
____KClO →
22.
____(NH4)2SO4 + ____NaOH →
23.
____K2O + ____CO2 →
24.
____HCl + ____Ca(HCO3)2 →
25.
____NaOH + ____SiO2 →