11.07. Sāļu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

10. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas attēlo sāļu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____H3PO4 + ____LiOH →
2.
____CuSO4.5H2O →
3.
____KClO3 →
4.
____HCl + ____Fe(OH)3 →
5.
____Cr2(SO4)3 + ____BaCl2 →
6.
____MnCl2 + ____AgNO3 →
7.
____CuSO4.5H2O →
8.
____Na + ____S →
9.
____NaOH + ____Cu(NO3)2 →
10.
____HI + ____NaHCO3 →
11.
____Fe + ____CuBr2 →
12.
____Ca(NO3)2 + ____Na2CO3 →
13.
____NaOH + ____SO3 →
14.
____Li2O + ____P2O5 →
15.
____Ca(NO3)2 + ____K2CO3 →
16.
____Ba(NO3)2 + ____Na2SO4 →
17.
____FeCl2 + ____K3PO4 →
18.
____HCl + ____K2CO3 →
19.
____Na + ____Br2 →
20.
____H3PO4 + ____Li2O →
21.
____HCl + ____Ca(OH)2 →
22.
____CuSO4 + ____H2O →
23.
____CO2 + ____H2O + ____BaCO3 →
24.
____Fe2(SO4)3 + ____K3PO4 →
25.
____BaI2 + ____K2SO4 →