08.04. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

9. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____CH3COOH + ____Mg(OH)2 →
2.
____Na2O + ____BeO →
3.
____Mg + ____Si →
4.
____CH3COOH + ____MgO →
5.
____CuCl2 + ____K2S →
6.
____H2SO4 + ____FeS →
7.
____Ba + ____Br2 →
8.
____(CH3COO)2 Ba + ____Na2SO4 →
9.
____H2SO4 + ____Ca(OH)2 →
10.
____Al + ____H2O →
11.
____HCl + ____Ca(HCO3)2 →
12.
____K2O + ____ZnO →
13.
____SO3 + ____H2O →
14.
____MnSO4 + ____Ba(NO3)2 →
15.
____Mn(NO3)2 + ____Na2S →
16.
____KOH + ____FeCl3 →
17.
____Al + ____C →
18.
____(CH3COO)2 Ba + ____K3PO4 →
19.
____BaBr2 + ____K3PO4 →
20.
____CH3COOH + ____BaCO3 →
21.
____H2 + ____WO3 →
22.
____C6H12O6 + ____O2 →
23.
____H3PO4 + ____KOH →
24.
____SO2 + ____O2 →
25.
____Ba + ____F2 →
26.
____NaOH + ____(CH3COO)2Cu →
27.
____HCl + ____K2O →
28.
____Zn + ____CH3COOAg →
29.
____Ca(OH)2 + ____Na2SiO3 →
30.
____Na + ____N2 →
31.
____H2SO4 + ____Na2O →
32.
____HI + ____Zn →
33.
____Na + ____H2O →
34.
____H2 + ____PbO2 →
35.
____Al + ____Pb(NO3)2 →